Banco de Tablas

REF: Banco_Tablas
Banco de Tablas

  • Sección de Tablas: 145 x 45mm
  • Sección de Patas: 90 x 90mm
  • Dimensiones: 485 x 1600 x 900mm

 

> pdf > 2D

“Esta empresa ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra, como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”
“Enpresa honek laguntza jaso du, EBko REACT baliabideek % 100ean konfinantzatua, Nafarroako EGIF 2014-2020 Programa Operatiboaren bidez, COVID-19aren pandemiaren aurrean Europako Batasunak izandako erantzunaren zati gisa”