• Fabricant d’équipements de jeux et de mobilier urbain

  • Jeux pour enfants

  • Jeux Sportifs

  • Sols

  • Mobilier Rustique

  • Mobilier Urbain

Chez Maderplay nous créons des espaces uniques et sˆurs pour l‘amusement des enfants

bienvenue à
mader play

nous créons
avec vous

la qualité
maximum

Sceaux de qualité : Mader Play

“Esta empresa ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra, como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”
“Enpresa honek laguntza jaso du, EBko REACT baliabideek % 100ean konfinantzatua, Nafarroako EGIF 2014-2020 Programa Operatiboaren bidez, COVID-19aren pandemiaren aurrean Europako Batasunak izandako erantzunaren zati gisa”