Safety Surfaces

No image placeholder

Recycled rubber Flagstone

Ref: Baldosa de caucho reciclado

No image placeholder

EPDM Flagstone

Ref: Baldosa de EPDM

No image placeholder

Recycled rubber paving stone

Ref: Adoquín de caucho reciclado

No image placeholder

EPDM Constant Floor

Ref: Suelo Continuo EPDM

No image placeholder

SBR constant floor

Ref: Suelo Continuo SBR

“Esta empresa ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra, como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”
“Enpresa honek laguntza jaso du, EBko REACT baliabideek % 100ean konfinantzatua, Nafarroako EGIF 2014-2020 Programa Operatiboaren bidez, COVID-19aren pandemiaren aurrean Europako Batasunak izandako erantzunaren zati gisa”